Honey Highway: meer biodiversiteit in bermen en op dijken

Wat is Honey Highway?
Honey Highway zet bermen en dijken in Nederland in bloei. De stichting heeft als doel om te zorgen voor meer natuurlijk leefgebied voor wilde bijen. Daarvoor zaait Honey Highway  meerjarige wilde bloemen in, passend bij de grondsoort en de regio, en maakt het maaiafspraken met beheerders. Met bloemen die bloeien in verschillende jaargetijden krijgen bijen en andere bestuivers van de vroege lente tot het late najaar voldoende voedsel. Zo helpt Honey Highway in heel Nederland aan herstel van biodiversiteit, bewustwording én educatie: de meeste projecten gebeuren in nauwe samenwerking met bestuurders en basisschoolkinderen.

Sinds de start in 2016 heeft Honey Highway al 110 kilometer aan bermen en dijken tot bloei gebracht. Voorbeelden: de A4 Delft-Schiedam (4 ha), Spoor ProRail in Gelderland (5 ha), dijken in Delfland (3 ha), Schiphol (3 ha), Knooppunt Joure (8 ha), de N237 bij Utrecht, de N15/N218 bij de Maasvlakte, de N14 bij Den Haag, de N218 bij Brielle, de N32 bij Leeuwarden, de N470 bij Delft-Zoetermeer, de A2 t.h.v. Utrecht plus een aantal boerengraslanden en industrieterreinen. In het voorjaar 2020 zijn ook de bermen langs de rijksweg A7 van de Afsluitdijk tot Joure ingezaaid.

Hoe werkt Honey Highway?
Honey Highway zoekt continu naar nieuwe mogelijke bermen en dijken om meer bloemen te zaaien. Specialisten van de stichting doen bodemonderzoek, maken natuurzaden beschikbaar en stellen een mengsel van 40-50 soorten meerjarige inheemse bloemenzaden samen dat precies past bij de streek, bodemsoort en omstandigheden. Honey Highway adviseert de aannemers bij het prepareren van de bodem en het handmatig inzaaien, legt maai-afspraken vast én doet monitoring. Daarnaast doet de stichting de communicatie met infobordjes, bijenhotels en biodynamische (hang)korven. Zij organiseert op elke projectlocatie een feestelijke opening met een mediamoment met de lokale burgemeester(s) en schoolklassen. Tot slot geeft Honey Highway op basisscholen praktijklessen ‘Red de Bij’. Zo maken zij ook nieuwe generaties kinderen bewust van het belang van gezonde, bloeiende natuur in Nederland.